Kaposmérő - 7521- Kaposmérői hírek - honlap - program - csatorna - iskola - óvoda

Keresés
gyengénlátó változat

A tartalomhoz

Szennyvíz - Csatorna - Viziközmű alakult Kaposmérőben - Szennyvízcsatorna

Közélet

Szennyvíz csatorna Kaposmérő gyakran ismételt kérdések

Szennyvíz projekt előkészítés - pályázat - támogatás

Új közműves szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben


Előzmények
Kaposmérőben a szennyvízkezelés nem megoldott, csatornahálózat nincs. A lakóházak udvarában szikkasztós rendszerű szennyvízgödrök vannak, a szennyvíz közvetlenül a talajvízbe jut.
A vízfogyasztás a Kaposmérőben 90.000 - 100.000 m3/év, a szippantott és elszállított szennyvíz ennek csak töredéke.
A 25/2002.(II.27.) Korm. Rendelet szerint Kaposmérő önálló agglomerációs övezet, így kell megvalósítani szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszert, legkésőbb 2015. december 31.-ig.

Döntés a pályázat beadásáról
Az elmúlt önkormányzati ciklusnak a végén jelent csak meg olyan pályázati lehetőség, amelyen Kaposmérő indulni tudott. Az akkori képviselő-testület 2010. április 14-én döntött, hogy a tervezési feladatokra a pályázatírási feladatok elvégzésére két céggel szerződést köt. A pályázat beadásának eredeti határideje 2010. október 15. volt, amelyet módosítottak 2010. december 15-re. A pályázathoz csatolni kellett a helyi lakosság csatlakozási szándékáról készített igényfelmérést is.

A pályázat beadását követően 2010.11.06-án lakossági fórum volt a témában.
Kaposmérő kedvező fekvése miatt gravitációs rendszerű csatornahálózatot lehet építeni. A teljes hosszúság közel 10 km, 210 tisztítóaknára és 12 tisztítóidomra 2 átemelőre lesz szükség, a házi bekötések tervezett száma 793.

További döntések a pályázattal kapcsolatban

2010. december 9-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázik a saját erő fedezetére az EU Önerő Alap című program keretében. A megpályázni kívánt összeg: 103.297.358,- Ft. Az EU önerő Alap pályázat sikertelensége esetén a lakosság befizetései fedezik a hiányzó összeget.
A pályázathoz hiánypótlás érkezett, melyből kiderült, hogy szennyvizes pályázatok esetén 2011-től csak a megvalósítás önerejének 50%-át lehet megpályázni EU Önerő Alapból, így a korábbi testületi döntést ennek megfelelően módosítani kellett.

2011. január 27-én döntött a képviselő-testület, hogy a hiánypótlásra reagálva pályázat elbírálásához a saját erő másik 50 %-ának a rendelkezésre állását is igazolja. Ez az összeg is a lakossági befizetésekkel fog teljesülni, de a pályázat elbírálásáról döntő szervezet a lakossági befizetésekről is banki igazolást kér. Ehhez Víziközmű Társulást kellene alakítani, aki a lakossági befizetésekre hitel ígérvényt adna. A rövid határidő miatt a képviselő-testület többsége a hitelfelvétel mellett döntött.

A megvalósítás költségeinek a belső tartalmát az alábbiak szerint módosította a képviselő-testület: A beruházás összköltsége: 794 mFt, ebből saját erő összesen: 133 mFt (EU Önerő Alap: 66 mFt + Önk. bankbetétje: 40mFt + Hitel: 27 mFt.)

Támogató levél és szerződés
A támogató levél 2011. év július hó 27. kelt mely szerint a projekt megvalósulásának napja: 2014. év február hó 18. a támogatás mértéke a megvalósítási munkák elszámolható összköltségének 83,764539 %-a, de legfeljebb 664 870 139 Ft

Döntés az önerő pályázat módosításáról
A saját forrás kiegészítésére benyújtott EU Önerő alap pályázathoz hiánypótlásban az EU Önerő Alap támogatás saját forrás összetételét módosítani kellett az alábbiak szerint:

Saját erő összesen: 128.866.861.- Ft melyből:
Lakossági befizetés: 75.000.000,- Ft
Folyószámla hitel: 26.933.430,- Ft
EU Önerő Alapból igényelt támogatás: 26.933.431,- Ft

2011.11.19 Sikeres Önerő pályázat
Sikeresen pályázott Kaposmérő a szennyvíz csatorna önerő pályázaton, így (maximum) közel 27 millió forinttal kevesebbet kell a lakosságnak hozzátenni az önerőhöz.

2011.12.16. Lakossági fórum
A tornateremben megtartott lakossági fórumon megtudhatták a jelenlévők a csatornázás jelenlegi készültségét, megismerhették a víziközmű társulat létrehozásának mikéntjét, a fizetendő díjakat.

A lakossági fórumon és másutt felmerült, a kaposmérői csatornázással kapcsolatos kérdésekről itt olvashatsz.

Szennyvíz csatorna kalkulátor Kaposmérő - Számold ki a csatorna költségeket, mennyit fizetsz évek alatt, ha szippantasz, csatornázol vagy tisztítót építesz.

Viziközmű Társulat Kaposmérő

Viziközmű Társulat Alakul Kaposmérőben

A 2011.11.29-ei testületi ülésen elhangzottak szerint Kaposmérőben a szennyvízcsatorna kiépítése viziközmű társulat létrehozásával fog kiépülni.
Az ingatlan tulajdonosok víziközmű társulatokat hoznak létre az érdekeltségi hozzájárulások befizetésére illetve behajtására.

A víziközmű társulat szervezése önkormányzati kezdeményezésre indul.
Megalakul az Előkészítő és Szervező bizottság, melynek tagjai nagyrészt a beruházás által érintett terület ingatlan tulajdonosaiból kerülnek ki.
A szervezőbizottság az alakuló közgyűlést akkor hívja össze, ha az érdekeltek többsége előzetes szándéknyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy a vízgazdálkodási közfeladatot társulat útján kívánja megvalósítani.

A társulatba történő önkéntes belépés a társulat alakuló ülésén történik.
A Társulás akkor jön létre, ha az alakuló ülésen az ingatlan tulajdonosok több mint kétharmada belépési szándéknyilatkozat aláírásával kinyilvánítja, hogy támogatja a beruházást és megfizeti a hozzájárulást a társulat által előírt módon és határidőre.
Amennyiben a tulajdonosok 2/3-a a szándéknyilatkozat aláírásával támogatja a társulat létrejöttét, valamint a beruházás megvalósítását, úgy a
Társulat megalakulhat, mely időponttól a tagság a többi ingatlan tulajdonosára nézve is kötelező. Ezen tulajdonosokat kényszer tagoknak nevezik.

A beruházás befejezésével társulat befejezi a tevékenységét, elhatározza a megszűnést. A megszűnést követően a jogutód az önkormányzat lesz.

Amennyiben a befizetés határideje alatt az ingatlan tulajdonos nem, vagy csak részben teljesíti a hozzájárulást, úgy annak összege közadók módjára behajtható.


Vonatkozó jogszabályok:
2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról

Ingyenes szennyvíz csatlakozás - füstbe ment terv!

Ne kelljen fizetni a lakosságnak ilyen nehéz gazdasági helyzetben - ez a javaslat lényege. A 2012 január 25-ei ülésen felvetettük, hogy a szennyvízcsatorna önerejét az önkormányzat biztosítsa, megnevezve az ehhez rendelkezésre álló forrást is. Ebben az esetben a lakosságnak nem kell fizetnie a 180-234 ezer forintos hozzájárulást. A képviselő testület a javaslatot 4:3 arányban nem támogatta.

Víziközmű társulat alakult Kaposmérőben

2012. április 5-én megalakult a Kaposmérői Víziközmű Társulat.

A lakosság (természetes személyek) az érdekeltségi hozzájárulás befizetésében a következő három, lehetőség közül választhatnak:

  • Egy összegben történő befizetés, minden egyes érdekeltségi egység után 180.000 Ft.
  • Lakás-takarékpénztári megtakarítás igénybevételével minden egyes érdekeltségi egység után 180.000 Ft; valamint a kamat- és egyéb költségek címén a hozzájárulás-tartozás fennállásának idejére havonta 1 200 Ft.
  • 5 év alatt 60 egyenlő részletben, havonta 3 900 Ft-os részletekben; ez esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege minden egyes érdekeltségi egység után 234.000 Ft.

Kezdőoldal | Közösség | Hasznos | Intézmények | Civil élet | Közélet | Oldaltérkép

Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
Kaposmérő mobil honlap