Kaposmérő - 7521- Kaposmérői hírek - honlap - program - csatorna - iskola - óvoda

Keresés
gyengénlátó változat

A tartalomhoz

Római Katolikus Plébánia Kaposmérő

Civil élet


R.K. Templom Kaposmérő
Térkép Templom Kaposmérő

Szent Vendel R. K. Plébánia, 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 159., Tel.: 82/713-271
Filiák: Bárdudvarnok, Kaposmérő, Kisasszond, Kiskorpád, Lipótfa
Plébános:
Somos László esperes

Az egyzázmegye plébániái

Katolikus templom előtti tér, valamint útszéli feszület előtti tér építése ÚMV Programban Kaposmérőben

Katolikus templom előtti tér, valamint útszéli feszület előtti tér építése Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Kaposmérőben
Igényelt támogatási összeg: 10 m Ft Állapot: Nyertes, megvalósításra vár

2008. október 21-én a Kaposmérő Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet ad be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A településkép felújításához hozzájárulva a helyi római katolikus egyház a pályázat beadását és majd megvalósítását, az önkormányzat a támogatási kérelmek előkészíttetését, pályázatírást és a tervek elkészíttetését vállalta.

A templom elé egy - templomhoz illeszkedő,- ellipszis formájú, mintás burcolor téglaburkolatos gyülekező teret terveztünk. A gyalogutat ennek a térnek a közepe felé mindkét irányból "behajlítottuk". A tér körül 4 padot helyeztünk el. A gyalogút hátrahúzásával lehetővé vált az utcai parkoló megfelelő méretűre való bővítése. A visszabontott burkolat felhasználásával és kiegészítésével terveztük meg a felületek kialakítását. A templomhoz méltó, elegáns, lángolt felülettel csúszásmentessé tett, egyedi elemekből gyártott mészkőlépcsővel összekötöttük a parkolók szintjét az ellipszis alakú térrel. A tér út felőli oldalára, és a lépcső mellé két oldalra, egyszerű, nem hivalkodó, de esztétikus lakatos szerkezetű csőkorlátot terveztünk. A tér körüli korlátoszlopok csőből készülnek esztergált zárókupakkal. A lépcső mindkét oldalára piros színű japán törpebirset, a tértől jobbra eső részre pedig fehér labdarózsa csoportot terveztünk.

A nyugati irányba haladó gyalogutat 1,5 m szélességű térköves útra alakítottuk át.
A templomtól ránézvést balra eső feszület körüli teret is rendeztük: Szimmetrikusan elrendezett virágágyásokkal és gyalogutakkal emeltük ki ezt a szép keresztet. A feszülettel szemközt elhelyeztünk egy kerti padot is.
További képek a Katolikus templomról
Fotók a Kaposmérői Katolikus Templomról www.panoramio-n

Képgaléria

Római Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia KaposmérőRómai Katolikus Plébánia Kaposmérő

A katolikus templom története

A templom rövid története
A templomot 1790-ben Kaposmérő római katolikus hívei és a Gaál familia adományaiból kezdték építeni. Azonban az 1791-es Egyház látogatásakor még nem volt kész – a Historia Domus tanúsága szerint.

Végül 1815-ben szentelték fel Szűz Mária tiszteletére akkor még fazsindelyes és fatornyos templomot. Ezért a község búcsúja Szűz Mária névünnepén, szeptember 12-én van. A templom későbarokk épült. Egy mellékoltára van.


A templom 2002 nyarán

Írásos anyagok nem jelzik nagyobb renoválását, azonban a sekrestye hozzáépítése jelenthet egy ilyen időpontot. Valószínű ekkor készült el a mai formájú téglából épített torony, és ezzel egy időben cserélték le a fazsindelyt égetett cserépre. Ma pala fedi.

A templom felújítása
A templom felújítását 1995. november 30-án az egyházközösségi gyűlésen határoztuk el. A terv elkészítése és az akkori Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség jóváhagyása után 1997. év elején megkezdtük a munkát.
Mivel az egész templomot tatarozni kellett, és a pénzünk ehhez nagyon kevés volt, ezért fontossági sorrendet állítottunk fel. Minden évben annyi munkát végeztünk el, amennyire pénzünkből futotta.


2003 nyara, felállványozva a templom

Először a beázásokat szüntettük meg a tető megjavításával. Ezt követte a padok teljes felújítása, az új gyóntatószék elkészítése.
Mivel a villanyvezetékek és a hozzátartozó szerelvények is elavultak voltak, ezért szükségessé vált a cseréjük.
A következő időszakban elvezettük a csapadékvizet az utcán lévő árokba. Kavicságyba dréncsövet helyeztünk el, és légző vakolattal láttuk el a templom külső és belső falát, ami megakadályozza a fal nedvesedését.
Váratlan, de egyben rendkívül költséges feladat volt a templom falazatának és a mennyezeti boltívnek statikai megerősítése.

Végül a templom falainak és nyílászáró szerkezetinek külső és belső festését végeztük el.
A felújítási munkák befejezése és a templomkert rendbetétele után 2003. november 9-én Balás Béla megyéspüspök úr felszentelte a templomot.

Hosszantartó, nagy munka volt. Állandó pénzhiánnyal küzdöttünk, ezért húzódott el ilyen sokáig a renoválás.
Van egy közmondás, mely egyházi berkekben közismert. „Pénzből könnyű építkezni, Hitből kell!”

Mi hittük, hogy ezt a nagy feladatot Isten segítségével el tudjuk végezni. Igaz, hogy hét év kellett hozzá, de sikerült. Legyen hála elsősorban Istennek, és templomunk védőszentjének, a Boldogságos Szűz Máriának. Ezúton szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik pénzadománnyal, munkával, imával segítették a templom felújítását.

Külön köszönetemet fejezem ki polgármester uraknak, - Hajszán Tibor úrnak és Dr. Vig József úrnak - valamint az önkormányzat Képviselő-testületének a tőlük kapott segítségért.
Mindenkinek, aki a legcsekélyebb formában is segítette a műemlék templom tatarozását, Isten bőséges áldását kérem életére, családjára.

Somos László esperes-plébános irása nyomán

Búcsú Ebédvesztőn

Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség Neked Istenünk.

Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől:

Simon, János fia, jobban szeretsz-e, jobban szeretsz-e Te engem, mint ezek?
Péter így szólt: Igen Uram, Te tudod, hogy szeretlek.
Erre Jézus azt mondta neki:
Legeltesd bárányaimat!
Aztán újra megkérdezte tőle:
Simon, János fia, szeretsz Te engem?
Ő azt felelte: Igen Uram, Te tudod, hogy szeretlek.
Erre azt mondta neki: Legeltesd juhaimat.
Majd harmadszor is megkérdezte tőle:
Simon, János fia Péter, szeretsz engem?
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, hogy szeretsz-e engem, és ezt válaszolta:
Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
Jézus pedig ismét ezt mondta:
Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magad és oda mentél, ahova akartál, de ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged és oda visz, ahova nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy Pétert milyen halállal dicsőíti majd meg az Isten. Azután még hozzátette, kövess engem.
Ezek az evangélium igéi.

Kedves Testvéreim!

Amikor nagy terveink vannak valakivel, elbeszélgetünk az illetővel. Igaz, hogy már kiszemeltük arra a feladatra, régóta figyeljük, nagyvonalakban ismerjük, de egy utolsó beszélgetésre még szükség van, mielőtt megbízzuk azzal a nagyon fontos feladattal. Valahogy Jézus is ilyen helyzetben van, ezt tisztázni kell. Három komoly kérdést tesz föl Péternek, s arra nagyon pontosan várja a választ.

Az eredeti görög nyelvben a szeretetet négy szóval fejezik ki. Jézus először azt kérdi Pétertől, hogy avval a szeretettel szeretsz-e engem, amire én tanítottalak téged? Ez az agapé szeretet. Az a feltétel nélküli szeretet, melynek nincsen semmi korlátja, nincs benne önzés, öncél, tisztán csak a szeretet. Péter válasza: igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek, de nem ezzel az agapé szeretettel, hanem azzal a filia szeretettel, amire én gyarló ember képes vagyok. Botlásaim közben, hibáimmal együtt, emberi mivoltomban én Téged azzal szeretlek. Nem azt mondja, hogy nem tudlak azzal az agapéval szeretni, amivel Te. Szépen hangzik a válasz: igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek, Te tudod, hogy mire vagyok képes, én azzal tudlak szeretni Téged.
Jézus újra megkérdezi: Azzal a szeretettel, amire én tanítottalak téged, szeretsz engem?
Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek, azzal a szeretettel, amire én képes vagyok. Én, aki már egyszer elbuktam, háromszor egymás után megtagadtalak, visszautasítottam a lábmosást, aztán vitatkoztam Veled, hogy akkor az egész testem mosd meg. Én ezzel a szeretettel szeretlek Téged. Te tudod ezt.
Harmadszor Jézus nem azt kérdezi, hogy agapéval szeretsz-e engem, hanem szeretsz-e engem avval a szeretettel, amivel tudsz. „Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy azzal a szeretettel, amire én képes vagyok, azzal szeretlek téged.”

Jézus mindig mondja, hogy legeltesd bárányaimat, juhaimat! Tehát legyen gondod a gyerekekre, felnőttekre, az egész nyájra. Ez nemcsak neki szól, hanem a többi apostolnak, papnak, püspöknek. Péter megkapja hivatását, küldetését. Ő lesz Krisztus földi helytartója, az első pápa.
Mindnyájan kapunk hivatást, küldetést Istentől. Terve van velünk, feladatot kapunk. Jézus azt várja tőlünk, amit Pétertől, hogy azzal a szeretettel szeressük, amire mi képesek vagyunk. Sokszor hallom: én most nem gyónok. Én most nem gyakorolom a vallásomat, most nem megyek Jézushoz, mert olyan káosz van bennem, zavart az egész életem, nem tudok semmit helyre rakni, így nem tudok elmenni se gyónni, se Istennel kapcsolatot létesíteni. Megvárom, míg rendbe jövök. Azt teszi ez az ember, amire itt tanít bennünket Jézus? Ahogy vagyok, úgy szeretlek. Amire most képes vagyok, azt tudom adni, azzal a szeretettel tudok szeretni. Amikor káosz van bennünk, amikor olyan nagy a zavar, amikor bennünk sincs, körülöttünk sincs rend, akkor kell Jézushoz mennünk. Mindig kell menni, de akkor különösen. Oda kell menni, nem várni arra, hogy majd rendeződnek a dolgok. Vannak olyan dolgok, amit mi nem tudunk elrendezni. Jézus nem véletlenül mondta, hogy nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek. Jöjjetek mindnyájan hozzám, akik az élet terhét hordozzátok, én felüdítlek titeket. Hív magához. Valljuk meg alázatosan, Uram, én ennyi vagyok. Fogadj el ilyennek, amilyen vagyok, de alakíts olyanná, amilyennek szeretnél látni.
Ha úgy szeretjük Jézust, ahogy tőlünk telik, olyan bűnösen, zavart állapotban, de megteszünk mindent, hogy szerethessük, akkor egyszer csak úgy „magától” mindig többre leszünk képesek. Ez a kegyelem, az Istentől jövő segítség, a Szentlélek, aki kipótolja azt, ami hiányzik belőlünk. Ő az, aki lendületet ad, aki olyan dolgokat hoz ki az emberből, amire nem gondoltuk, hogy meg tudjuk tenni, hogy úgy fogunk dönteni, cselekedni, lépni a jövőnket illetően. Ez a „magától”, amire nincs magyarázat, ez bennünk nem volt, mégis belőlünk jött, általunk történt. Ez tette Pétert is naggyá. Tudjuk, mi lett, nem véletlenül misézik a pap piros színű stólában és miseruhában, Péter és Pál apostolok ünnepén, mert vértanú lett a tagadóból, a hőbörgőből. Ez az a több, ami egyszer csak lett Péterben és elvezette odáig, hogy életével bizonyította, hogy Jézus meghalt, de föl is támadott. Nem a halálé, nem a gonoszé, nem a gyűlöleté az utolsó szó, hanem a szereteté, az Isteni szereteté, az annak ellenére való szereteté, az agapé szereteté, amit Jézus bizonyított itt a földön, amit Péter nem mert vállalni, mert ahhoz ő, és azt hiszem mindnyájan kevesek vagyunk. Tanuljuk Jézustól, ha botladozva is, de gyakoroljuk életünk végéig, hogy mindig jobban sikerüljön. Legyen így!
Ámen
Somos László esperes


Kezdőoldal | Közösség | Hasznos | Intézmények | Civil élet | Közélet | Oldaltérkép

Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
Kaposmérő mobil honlap