Kaposmérő - 7521- Kaposmérői hírek - honlap - program - csatorna - iskola - óvoda

Keresés
gyengénlátó változat

A tartalomhoz

Pályázatok - Projektek Kaposmérőben

Közélet

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által beadott vagy általa megbízott szervezetek által 2006-2010 között benyújtott pályázatok valamint saját forrásból megvalósult Kaposmérői projektek.

Katolikus templom előtti tér, valamint útszéli feszület előtti tér építése ÚMV Programban Kaposmérőben

Katolikus templom előtti tér, valamint útszéli feszület előtti tér építése Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Kaposmérőben
Igényelt támogatási összeg: 10 m Ft
Állapot:
Nyertes, megvalósításra vár

2008. október 21-én a Kaposmérő Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet ad be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A településkép felújításához hozzájárulva a helyi római katolikus egyház a pályázat beadását és majd megvalósítását, az önkormányzat a támogatási kérelmek előkészíttetését, pályázatírást és a tervek elkészíttetését vállalta.

A templom elé egy - templomhoz illeszkedő,- ellipszis formájú, mintás burcolor téglaburkolatos gyülekező teret terveztünk. A gyalogutat ennek a térnek a közepe felé mindkét irányból "behajlítottuk". A tér körül 4 padot helyeztünk el. A gyalogút hátrahúzásával lehetővé vált az utcai parkoló megfelelő méretűre való bővítése. A visszabontott burkolat felhasználásával és kiegészítésével terveztük meg a felületek kialakítását. A templomhoz méltó, elegáns, lángolt felülettel csúszásmentessé tett, egyedi elemekből gyártott mészkőlépcsővel összekötöttük a parkolók szintjét az ellipszis alakú térrel. A tér út felőli oldalára, és a lépcső mellé két oldalra, egyszerű, nem hivalkodó, de esztétikus lakatos szerkezetű csőkorlátot terveztünk. A tér körüli korlátoszlopok csőből készülnek esztergált zárókupakkal. A lépcső mindkét oldalára piros színű japán törpebirset, a tértől jobbra eső részre pedig fehér labdarózsa csoportot terveztünk.
A nyugati irányba haladó gyalogutat 1,5 m szélességű térköves útra alakítottuk át.
A templomtól ránézvést balra eső feszület körüli teret is rendeztük: Szimmetrikusan elrendezett virágágyásokkal és gyalogutakkal emeltük ki ezt a szép keresztet. A feszülettel szemközt elhelyeztünk egy kerti padot is.
További képek a Katolikus templomról
Fotók a Kaposmérői Katolikus Templomról www.panoramio-n

Sportpálya melletti parkkialakítás köztéri elemek elhelyezése ÚMV Programban Kaposmérőben

Sportpálya melletti parkkialakítás köztéri elemek elhelyezése Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Kaposmérőben
Igényelt támogatási összeg: 23,9 m Ft
Állapot: nyertes, megvalósult

2008. október 21-én a Kaposmérő Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet ad be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A településkép felújításához hozzájárulva a helyi Kaposmérői Sport Egyesület a pályázat beadását és megvalósítását, az önkormányzat a támogatási kérelmek előkészíttetését, a pályázat megírását és a tervek elkészíttetését vállalta.
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. VI. 16-án úgy határozott, hogy "A falumegújítás - és fejlesztésre" a Kaposmérő Sportegyesület által a sportpályák környezetének parkosítása céljára igényelt 23.921.865-Ft összegű támogatást a pályázati elszámolás időtartamára kamatmentesen biztosítja.

Körjegyzőségi épület homlokzati felújítása, hőszigetelése Kaposmérőben az ÚMV Programban

Körjegyzőségi épület homlokzati felújítása, hőszigetelése, nyílászárócseréje Kaposmérőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
Igényelt támogatási összeg: 20 m Ft
Állapot: Nyertes, megvalósúlt

2008. október 21-én a Kaposmérő Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet ad be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Az önkormányzat Körjegyzőségi épület homlokzati felújítására, hőszigetelésre és nyílászárók cseréjére nyújtott be támogatási kérelmet.
Tovább Kaposmérő Körjegyzéség leírásához

Játszótér bővítése és köztéri elemek elhelyezése a Kaposmérői Faluház udvarán ÚMV Programban

Játszótér bővítése és köztéri elemek elhelyezése a Kaposmérői Faluház udvarán Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban
Igényelt támogatási összeg: 48 m Ft
Állapot:
Elbírálás alatt

2008. október 21-én a Kaposmérő Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet ad be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A településkép felújításához hozzájárulva a helyi "Együtt a jövőnkért 95" Alapítvány a pályázat beadását és majd megvalósítását, az önkormányzat a támogatási kérelmek előkészíttetését, a pályázat megírását és a tervek elkészíttetését vállalta.

Kerékpártároló építése és kerékpárok beszerzése az iskola részére KEOP 6.2.0

Kerékpártároló építése és kerékpárok beszerzése az iskola részére KEOP 6.2.0
Igényelt támogatási összeg: 9,5 m Ft
Állapot: Elbírálás alatt

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 16-án úgy határozott, hogy a KEOP 6.2.0 kódszámú pályázaton részt vesz.
A kerékpártároló létesítésére az iskola tornaterme mellett kerülne sor. A megpályázott összeg 10 millió forint költség 95 %-a igényelhető támogatásként. Kerékpártároló, öltöző, zuhanyzó létesítésére, kerékpárok beszerzésére (egy osztálynak elegendő mennyiség kirándulásokhoz) illetve különböző programok szervezésére lehetett támogatást igényelni.

Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ építése Kaposmérőben TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012

Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ építése Kaposmérőben TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012
Igényelt támogatási összeg: 157 m Ft

Állapot:
Visszaadva (Képviselő-testület 2010. november 25-i döntése alapján)

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 15-én egyhangúlag úgy döntött, hogy a TIOP-3.5.1-09/1 kódszámú, "Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése" tárgyában szociális alapszolgáltatási központ létesítésére vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.
A beruházás megvalósulási helye Kaposmérő 133/29 hrsz-ú ingatlan. (Faluház előtti park.)
Az önkormányzat 157 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az építésre, melyhez önerőt, saját forrást nem kell hozzátennie.
2010. november 25-ei testületi ülésén Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TIOP-3.5.1-09/1-2009-0012 azonosító számon regisztrált és befogadott új szociális alapszolgáltatási központ építésére megítélt 157.676.990- Ft összegű támogatást nem kívánja felhasználni.

Tovább a Kaposmérői Szociális alapszolgáltatási Központhoz
Képek a nyertes SZASZK pályázatról

Bölcsőde kialakítása, építése Kaposmérőben pályázat DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001

Bölcsőde kialakítása, építése Kaposmérőben pályázat DDOP-3.1.3/E-09-2010-0001
Igényelt támogatási összeg: 53,5 m Ft
Állapot: Visszaadva (Képviselő-testület 2010. november 25-i döntése alapján)

2009. október 12-én döntött a képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. Akkor még az igényelhető támogatás 47,5 millió Ft volt, melyhez még további 6 millió forintot sikerült szerezni újabb pályázattal. A támogatási szerződést Harangozó Csaba polgármester és Dr. Kimmel József körjegyző 2010. szeptember 22-én írta alá, amelyben 53.479.138 Ft-ot biztosítottak Kaposmérő Község Önkormányzatának bölcsőde létrehozására. A szerződésnek megfelelően 18 millió forint előleg lehívásra került.

2010. november 25-ei testületi ülésén a Képviselő-testület úgy határozott, hogy DDOP-3.1.3/E pályázaton megítélt 53.479.138 Ft összegű támogatást nem kívánja felhasználni, a lehívott előleget kamatostól visszaadja.

Tovább a Kaposmérői Bölcsődéhez
Tovább a Bölcsődei képekhez

Települési bel-és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben - DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027

Települési bel-és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben - DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027
Igényelt támogatási összeg: 58,2 m Ft
Állapot: Nyertes, megvalósításra vár

2009. szeptember 15-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DDOP-2009-5.1.5.C kódszámú, a "Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben" elnevezésű pályázatra benyújtja támogatási igényét.
A beruházás összköltsége: 61.500.000.- Ft, támogatási igény 58.200.000.- Ft, önerő 3.300.000.- Ft. A támogatás aránya 95%.
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 15-ei testületi ülésén a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Tovább a kaposmérői belvízrendezés képeihez

Járdaépítés 2009 - 2010 Kaposmérőben

Járdaépítés 2009 - 2010 Kaposmérőben
Állapot: nyertes, megvalósult

2009. május 14-én Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.
Beruházás megnevezése: Kaposmérő belterületi járdák felújítása.
A felújítás megvalósulási helye Kaposmérő, Dózsa Gy. utca, Hunyadi utca, Gyár utca, Jókai utca, Petőfi utca, Kossuth L. utca.
A támogatás a DDRFT határozata alapján 15.256.574,- Ft.
2009. november 30-án Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a saját forrásként 8.187.488,- Ft-ot biztosít a járdaépítésre, így összesen 23.444.062,- Ft-ból épült járda Kaposmérőben.
Tovább a Kaposmérő járdák képeihez

Digitális táblák az iskola részére TIOP-1. 1.1-07/1-2008-007

Digitális táblák az iskola részére TIOP-1. 1.1-07/1-2008-0073
Igényelt támogatási összeg: 11 m Ft
Állapot:
nyertes, megvalósult

2008. február 19-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a közoktatási intézmények részére kiírt TIOP-1.1.1. pályázat megírásával a GoodWill Consulting Kft-t bízza meg. A pályázat 11 millió forintos támogatásban részesült, amelyből szerver számítógép, iskolai számítógépek, tantermi digitális táblák, WIFI eszközök, és más informatikai eszközök kerültek beszerzésre.
Tovább a Kaposmérő iskola képeihez

Települési bel-és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben - DDOP-5.1.5/c-09-2010-0050

Települési bel-és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben - DDOP-5.1.5/c-09-2010-0050
Igényelt támogatási összeg: 50 m Ft
Állapot: nem nyert

2010. április 14-én Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be - az LHH programiroda által előzetesen jóváhagyott projektötlettel - a DDOP-5.1.5.C kódszámú Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben című felhívásra 50 millió Ft támogatási összegre. Tárgya a Kaposmérő belvízrendezés 2. üteme. A Kaposmérő pályázata nem részesült támogatásban, ahogy a környékről beadott többi település sem. Feltehetően az árvízveszélyes településekre csoportosították át.

Faluház felújítása - IKSZT - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kaposmérőben

Faluház felújítása - IKSZT - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Kaposmérőben
Igényelt támogatási összeg: 40 m Ft
Állapot: Nyertes, megvalósításra vár

2008. szeptember 23-án Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy pályázatot ad be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére.
Kaposmérő elnyerte az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím"-et, ezzel lehetősége nyílott támogatási kérelem benyújtására a Faluház külső-belső felújítására. A pályázat célja a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, az épület felújítása és műszaki korszerűsítése révén.
2009. szeptember 15-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint IKSZT címbirtokos, egyhangúlag úgy határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján a 133/29. hrsz-ú Faluházban IKSZT kialakítására, 40 millió Ft összegre. A képviselő-testület a beruházás megvalósítását támogatta, a szükséges önrészt, a beruházás összköltségének 25 %-át a költségvetésében biztosítja.
40.827.073 Ft-ot nyert Kaposmérő önkormányzata 25% önerő mellett a Faluház felújítására.
Tovább a Kaposmérő Faluház oldalra

Útfelújítások Kaposmérőben Kossuth, Zrínyi, Cingető, Fodor András, Jókai, Vörösmarty, Petőfi utcák

Útfelújítások Kaposmérőben Kossuth, Zrínyi, Cingető, Fodor András, Jókai, Vörösmarty, Petőfi utcák
Állapot: nyertes, megvalósult

2008. május 14-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE "A decentralizált önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül" támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Kaposmérő, Kossuth L. és Zrínyi utcák aszfaltburkolatának felújítása. Támogatásból igényelt összeg: 12.428.555 Ft, saját forrás 6.277.945 Ft, összesen: 18.706.500 Ft-ból lett felújítva Kaposmérő Kossuth L. és Zrínyi utcái.
Cingető - Fodor András utcák útburkolatának építésére Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12.822.604.- Ft összeget fordított saját forrásból Kaposmérő, Jókai utca útburkolatának felújítására Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5.350.966 összeget fordított saját forrásból.
2009. április 1-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérő, Vörösmarty utca aszfaltozását és útcsatlakozását, Petőfi utca aszfaltozását és útcsatlakozását, Váci utca útcsatlakozás kiszélesítését, József Attila utca útcsatlakozás kiépítését, Berzsenyi utca útcsatlakozás kiépítését nemesített útpadkával kivitelezve, összesen: 8.199.458 Ft-ból megvalósítja. Egyetlen időszakban sem történt ennyi útépítés Kaposmérőben.

Kútfúrás 2009 tavaszán a koncessziós díj terhére Kaposmérőben

Kútfúrás 2009 tavaszán a koncessziós díj terhére Kaposmérőben
Állapot:
megvalósult

2009. március 29-én a 2. sz. mélyfúrású kút búvárszivattyúja meghibásodott nagy mennyiségű homok beáramlása miatt. A 2. sz. mélyfúrású kút 144 méter talpmélységű, amely 50 méter hosszan behomokolódott. Az alsó szűrő nem, a felső szűrő csak részben működött. A kút víztermelése 90 liter/perc, a kút azonnali felújításra szorult. A részleges felújítás várható költsége 2-3 millió forint lett volna. A felújítás kb. egy hét időtartamot vett volna igénybe.
A fentiek miatt sürgőssé vált, hogy a 3. sz. kút állapotvizsgálatát is elkészíttesse az önkormányzat, mert a rendelkezésre álló információk alapján az is homokolt valamilyen mértékben. A képviselő testületnek mérlegelni kellett, hogy a 3. számú kutat újíttatja fel, vagy egy teljesen új kutat furat, amelynek várható vízhozama több lenne az felújított kút hozamához képest.

Összegezve: két kút állt rendelkezésre, a 300 l/perc, ill. 320 l/perc hozam helyett 90 l/perc, ill. 140 l/perc a teljesítménnyel. A szivattyú tönkre ment, határérték feletti homokolás volt, mely miatt nem ajánlott a további működtetése. Egyik kút folyamatosan működött, mert minden indulásnál felrántotta volna a homokot. Nem volt egyetlen jó kút sem, szakmailag új kút fúrása volt indokolt, mert nem volt képes ellátni a települést ivóvízzel.
2009. április 20-án Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy az ivóvízellátás biztosítása érdekében új kutat furat a koncessziós díj terhére, tehát az önkormányzatnak nem került pénzébe. (A fogyasztók befizetett vízdíjából kapja az önkormányzat a koncessziós - eszközhasználati, bérleti - díjat, ezért az önkormányzatnak nem kellett fizetni a kútfúrásért.)

Az új ivóvízkút a tesztüzemben 840 l/perc a hozamot mutatott. A falu szükséglete 300-400 l/perc nyári időszakban, télen ennek fele. A tervezett költségnél kevesebbe került a kivitelezés, mivel az eddigi 150 m helyett 115 m-en találtak jó vízadó réteget, vascsövek helyett műanyagcsöveket építettek be. A labor vizsgálatok megállapították, hogy az ivóvíz minősége kiváló, nem szükséges semmilyen szűrőberendezés, vastalanító, stb.
A képviselő-testület 2009. április 28-án hozott döntése értelmében a Na 80 ac nyomóvezetéket (a régi törékeny azbesztcső helyett) kicserélték műanyagra, új kútfejet hoztak létre, új elektromos tápkábelt építettek ki valamint a bekötőcsöveket is kicserélték 2.609.943.- Ft értékben.
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy Kaposmérőben kiváló minőségű ivóvizet fogyaszthasson mindenki, még mindig rendkívül kedvező áron.
Tovább a Kaposmérő kútfúrás képeihez

Szennyvíz pályázat: Kaposmérő község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0.B

Szennyvíz pályázat: Kaposmérő község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0.B
Állapot: Nyertes, megvalósításra vár

2010. április 14-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a tervezési feladatokra a pályázatírási feladatok elvégzésére két céggel szerződést köt. A pályázat beadásának eredeti határideje 2010. október 15. volt, amelyet módosítottak 2010. december 15-re. A pályázathoz csatolni kellett a helyi lakosság csatlakozási szándékáról készített igényfelmérést is.
2010. december 9-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázik a saját erő fedezetére az "EU Önerő Alap' című program keretében. A megpályázni kívánt összeg: 103.297.358,- Ft. Az "EU önerő Alap" pályázat sikertelensége esetén a lakosság befizetései fedezik a hiányzó összeget.
A pályázathoz hiánypótlás érkezett, melyből kiderült, hogy szennyvizes pályázatok esetén 2011-től csak a megvalósítás önerejének 50%-át lehet megpályázni EU Önerő Alapból, így a korábbi testületi döntést ennek megfelelően módosítani kellett.
2011. január 27-én döntött a képviselő-testület, hogy a hiánypótlásra reagálva pályázat elbírálásához a saját erő másik 50 %-ának a rendelkezésre állását is igazolja. Ez az összeg is a lakossági befizetésekkel fog teljesülni, de a pályázat elbírálásáról döntő szervezet a lakossági befizetésekről is banki igazolást kér. Ehhez Víziközmű Társulást kellene alakítani, aki a lakossági befizetésekre hitel ígérvényt adna. A rövid határidő miatt a képviselő-testület többsége a hitelfelvétel mellett döntött.
A megvalósítás költségeinek a belső tartalmát az alábbiak szerint módosította a képviselő-testület: A beruházás összköltsége: 794 mFt, ebből saját erő összesen: 133 mFt (EU Önerő Alap: 66 mFt + Önk. bankbetétje: 40mFt + Hitel: 27 mFt.)

Zártkerti útfelújítás - Ebédvesztő, Zártkerti utak, Kerékpárút

Zártkerti útfelújítás (Ebédvesztő, Zártkerti utak, Kerékpárút)
Állapot: megvalósult

2008. július 23-án Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy saját forrásból az Ebédvesztőn 700 m, Kaposmérő zártkerti utjain 1.000 m, Kaposmérői Kerékpárúton 400 m útfelújítást végeztet darálás - profilozás - tömörítés technológiával. Az utak minőségének javítása érdekében 600 ezer forint értékben zúzottkövet használt fel az útépítés során.
Tovább a Kaposmérő Zártkerti utak képeihez

Védőnői szolgálat átépítése, Orvosi rendelő akadálymentesítése Kaposmérőben

Védőnői szolgálat átépítése, Orvosi rendelő akadálymentesítése Kaposmérőben
Állapot: nyertes, megvalósult

2007. június 27-én Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérő, Hunyadi u. 5. szám alatti fogorvosi rendelő és védőnői rendelő akadálymentesítését a "Közszolgálati intézmények akadálymentesítése" elnevezésű pályázat támogatásával valósítja meg 85%-os pályázati támogatással.
2007. szeptember 25-ei Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületi döntés értelmében az I. ütemben a védőnői szolgálat tervszerinti felújítása, a II. ütemben a keleti épületrészben a mozgáskorlátozott WC kialakítása, a mozgáskorlátozott feljáró és ezzel kapcsolatos bejárati és egyéb nyílászárók cseréje történt meg.
Tovább a Kaposmérő védőnői szolgálat oldalra
Tovább a Kaposmérő védőnői szolgálat felújítás képeihez

Kaposmérői óvoda külső felújítás, hőszigetelés

Kaposmérői óvoda külső felújítás, hőszigetelés
Állapot: nyertes, megvalósult

2008. szeptember 10-én Kaposmérő Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 206/2008.(VII.26.) Korm. rendeletet "Leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére" kiírt pályázatra 95 %-os támogatási igényt nyújt be a Bokréta Óvoda külső felújítására.
A pályázaton nyert 12 millió forintból 10 millió forint a külső átalakításra, hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, 2 millió forint eszközök (fektetők, játékok) beszerzésére lett fordítva.
A pályázaton kívül belső felújítások történtek saját erőből, 2 csoportban vizesblokkok felújítása, csoportszoba ablakok cseréje.
Tovább a Kaposmérő óvoda oldalára
Tovább a Kaposmérő óvoda felújítás képeihez

Ipari terület Kaposmérőben

Ipari terület Kaposmérőben
Állapot:
megvalósítás alatt

2005-ben elkezdődött a Kaposmérői Ipari terület kialakítása a telek művelés alóli kivonásával. Ezt követte a rendezési terv módosítása, hogy kereskedelmi és szolgáltató övezetbe legyen sorolható a terület. Ezek után következett a telekalakítás, mivel több, mint 8 telekről van szó. Az elvi tervezési munkákat a villamosítás követte, amely 3x16 amper elektromos csatlakozást biztosít alapesetben minden vállalkozás részére.
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 4-én döntött, hogy elkészítteti a vízvezeték tervrajzát Kaposmérő belterületén lévő utolsó csatlakozási ponttól a gerincvezetékre, illetve, arról hogy az ipari telkeket 3.500 Ft/m2 + Áfa áron meghirdeti értékesítésre.
Tovább a Kaposmérő iparterület képeihez

Szolgálati lakás felújítása - Bérlakás felújítás Kaposmérőben

Szolgálati lakás felújítása - Bérlakás felújítás Kaposmérőben
Állapot:
megvalósult

2008. június 24-én döntött Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy, hogy a Kaposmérő, Hunyadi u. 28. szám alatti szolgálati lakását felújítja. A felújítás 5,5 millió forintba került lakásonként, melynek eredményeként kívül belül megújultak az épületek, összkomfortossá váltak, így magasabb bérleti díjért adhatók bérbe. Megszépült a faluközpontban lévő épület, az ott lakók a méltatlan körülmények helyett kényelmes lakásban élhetnek.
Tovább a Kaposmérő szolgálati lakás képeihez

Kezdőoldal | Közösség | Hasznos | Intézmények | Civil élet | Közélet | Oldaltérkép

Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
Kaposmérő mobil honlap