Kaposmérő - 7521- Kaposmérői hírek - honlap - program - csatorna - iskola - óvoda

Keresés
gyengénlátó változat

A tartalomhoz

Önkormányzat Kaposmérő - Kaposmérő Község Képviselő-testület

Közélet

Kedves közügyek iránt érdeklődő Olvasó!

Ezen az oldalon megtalálod a képviselő-testület üléseinek napirendi pontjait és jegyzőkönyveit. Keresni úgy lehet a legegyszerűbben, hogy a böngészőprogramban a Keresést választod (Ctrl + F) és beírod azt a szót, amiről szeretnél többet megtudni. (pl. szennyvíz). A böngésző megmutatja az összes találatot az oldalon.
Amennyiben az egész honlapon szeretnél keresni, akkor a fejlécen található keresés mezőbe írd be a keresőszót.

A testületi ülések időpontjai emelkedő sorrendben következnek, mindig a legutolsó szerepel legfelül. Az ülések napirendjei alatt a jegyzőkönyv megtekintéséhez szükséges link található.


2012.03.21.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Infrastruktúra-fejlesztés, felújításról és közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítására szóló pályázatok beadásáról döntés
2.) Közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló ajánlatok közül döntés
3.) PR tevékenység végzésére vonatkozó ajánlatok közül döntés
4.) Szennyvízberuházásról, Víziközmű Társulat alakuló üléséről tájékoztatás
5.) Egyebek
- Hunyadi János Általános Művelődési Központ létszámkerete
- Pénzügyi támogatások kérése

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése2012.01.25.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) A képviselő-testület 2012. évi ülésezési, munkaterve
2.) Ingyenes lakossági szennyvízkezelés
3.) Hitelkeret szerződés megkötéséről döntés
4.) Mezőgazdasági utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról döntés
5.) Egyebek
6.) Zárt ülés
- Szociális ügyek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2012.01.05.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Nyilvános rendkívüli ülés:


1.) KEOP-4.2.0/A/11-2011-0330 azonosítószámú pályázat szerződéskötése
2.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.12.13.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Nyilvános ülés:


1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
3.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.) számú rendelet módosításáról
4.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet módosításáról
5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 12/2006.(XII.1.) számú rendelet módosításáról
6.) TIOP 3.5.1-091-2009-0012 Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása
7.) Egyebek

8.) Zárt ülés
- Szociális ügyek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése2011.11.03.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Nyilvános ülés:

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló
2.) A Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követő elszámolás elfogadása
3.) Kaposmérő-Kaposújlak Községek Körjegyzősége 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
4.) Az önkormányzat 2011. év harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
5.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
6.) A szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítésének közbeszerzési eljárásaiban döntés
7.) Tájékoztatás a szennyvízberuházásról
8.) Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
9.) A konyha üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés cégátalakulás miatti módosításának jóváhagyása
10.) Hivatali épület felújítása kapcsán benyújtott árajánlatok közül döntés
11.) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
12.) Piac fejlesztéséhez beadandó pályázathoz kapcsolódó árajánlatok közül döntés
13.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása
14.) Tájékoztató a Kormányhivatal ellenőrzéséről
15.) Egyebek - Kaposmérő SE pályázattal kapcsolatos kérelme

Zárt ülés:
1.) Szociális ügyek
2.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének kérelme
3.) Kérelem kapcsán döntés gyermek-szállításról
4.) Létszám meghatározás GYES-ről visszatérés miatt

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2011.08.11.


Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Orvos, védőnő beszámolók elfogadása
2.) Új közműves szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítése Kaposmérő községben tárgyú pályázattal kapcsolatos szerződések elfogadása (közbeszerzés, támogatási szerződés)
3.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 28/2004. (XII.1.)rendelet módosítása
4.) Adható önkormányzati segély feltételeinek kiegészítése, az egyes helyi szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2004.(IV.30.) rendelet módosítása
5.) HJÁMK Alapító okirat módosítása - szakfeladat felvétele
6.) A körjegyzőségi épület felújítására elnyert pályázat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásról döntés
7.) A közterület-használatról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosítása - mozgóbolt
8.) Egyebek

Zárt ülés:
1.)Szabadidő park elnevezése
2.) A körjegyzőségi épület tulajdoni viszonyairól döntés
3.) A szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszer kiépítési költségeiről egyeztetés
4.) Szociális ügyek
5.)Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2011.04.28.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
2.) A Kaposmérő Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás
3.) Szociális Alapszolgáltatási Központ megállapodás módosítása
4.) Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás elszámolás tervezete
5.) Kaposmérő- Jákó Közoktatási Társulási Megállapodás
6.) Helyi piac, vásár létrehozása
7.) Villamos energia közbeszerzési eljárása
8.) Munka- és Tűzvédelmi Társulási Megállapodás
9.)Egyebek
10.) Zárt ülés

 • Egyebek
 • Szociális ügyek


Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2011.04.22.
rendkívüli ülés

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) A falumegújítás- és fejlesztésére - a Kaposmérő Sportegyesület által nyert
pályázat ügye


Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.03.30.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Interaktív tábla közbeszerzéséről szóbeli tájékoztató
2.) A Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból kilépésről végleges döntés
3.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozása
4.) Általános művelődési központ alapítása
5.) Általános művelődési központ vezetői pályázat tartalmának meghatározása
6.) Közbeszerzési terv 2011.
7.)Hunyadi János Általános iskola, Óvoda és AMI létszám engedélyezése
8.)Fás növények telekhatártól történő ültetésének szabályozása
9.)Egyebek
10.) Zárt ülés
- Szociális ügyek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.02.21.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Zselici Lámpások Egyesület tagság megszüntetése
2.) Társadalmi szervezetek támogatásáról döntés
3.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés tervezete
4.) Az önkormányzat szakfeladat rendjének módosítása
5.)Egyebek
6.)Nyugdíjazással kapcsolatos állásfoglalásról tájékoztató

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.01.27.


Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) A polgármester tájékoztatója az eltelt időszakban tett intézkedésekről
2.) A Kaposmérő Község Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendelet módosítása
3.) Kaposmenti Közoktatási Társulásból kilépés, általános művelődési központ és új közoktatási társulás alapításáról szándéknyilatkozat
4.) A képviselő-testület 2011. évi ülésezési terve
5.) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (V.1.) rendelet módosítása
6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet módosítása
7.) Szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi kérdések
8.) Gáz- villany szabadpiacról történő beszerzése
9.) Temető parkolójának kialakítása
10.) Orvosi rendelő parkolójának kialakítása
11.) Egyebek

 • Emléknap (dr. Vig József)
 • Sírhelydíjak felülvizsgálata
 • Civil szervezetek támogatási kérelme
 • A település tavaszi virágosítás árajánlata
 • Gépjármű értékesítése
 • Munkajogi kérdésekben állásfoglalás

12.) Zárt ülés

 • Kábel TV szerződés
 • Szociális ügyek


Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2010.11.25.
rendkívüli testületi ülés

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) Döntés az LHH-s pályázatok megvalósításáról
2.) Egyebek
3.) Önkormányzati ingatlan bérbeadása (zárt ülés)

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2010.10.14.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) Az önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
2.) A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
3.) Polgármesteri program ismertetése
4.) Az SZMSZ módosítása
5.) Bizottságok tagjainak megválasztása
6.) Az alpolgármester választása
7.) Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
9.) Megbízás adása a SZMSZ felülvizsgálatára és gazdasági program megalkotására
10.) Javaslat a volt polgármester jogviszonyának megszünésével összefüggő munkajogi intézkedésekre

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2012.03.01.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése
2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
3.) SZASZK kialakítására kivitelező kiválasztása
4.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2012.02.23.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 23-án megtartott közmeghallgatása és az azt követő ülése


Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről, terveiről

1.)Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése
2.)Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
3.)SZASZK kialakítására kivitelező kiválasztása

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2012.02.09.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben
tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
2.) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetés tervezete
3.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011.
(III.10.) rendelet módosítása
4.) Az önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzési jelentéseiről tájékoztató
5.) Az étkezési térítési díjról szóló 17/2004. (V.1.) rendelet módosítása
6.) Hunyadi János Általános Művelődési Központ SZMSZ jóváhagyása
7.) Az egyes helyi szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2004.(IV.30.)
rendelet módosítása
8.) ZSELICtv - vel kötendő szerződésről döntés
9.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2012.01.26.

Kaposmérő és Kaposújlak Önkormányzat Képviselő-testületek együttes ülése

1.) Beszámoló a körjegyzőség 2011. évi munkájáról
2.) A 2012. évi köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező célok
meghatározása
3.) Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról beszámoló
4.) Körjegyzőség 2012. évi költségvetése
5.) köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló Kaposmérő Község
Önkormányzat 18/2004.(V.1.), Kaposújlak Község Önkormányzat 14/2004. (IV.15.)
rendeletek módosítása
6.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.11.29.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
2.) Az önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési terve
3.) A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 8/2004. (IV.15.) rendelet módosításáról
4.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 21/2004.(XII.4.) rendelet módosítása
5.) Alapító okirat módosítása
6.) Iskolapszichológusi szolgáltatásról szóló szerződés elfogadása
7.) Víziközmű Társulat létrehozásának előkészítése (szóbeli előterjesztés)
8.) Körjegyzőség ügyrendjének módosítása
9.) Egyebek
- Szennyvízberuházásról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
- SzASzK működésével kapcsolatos pályázatról tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)
- Biztosítási kokázatközösségben részvételről döntés

Zárt ülés
- Szociális ügy
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.10.26.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) Eu Önerő alaphoz szükséges fedezet igazolásáról döntés
2.) Pályázat benyújtása kapcsán döntés

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.09.15.


Kaposmérő és Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületei együttes ülése

1.) A hivatali épület adásvételével kapcsolatos szerződés elfogadása
2.) Egyebek

Zárt: 3.) Körjegyzőség hivatali létszáma betölthetőségéről egyeztetés

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülése

Zárt ülés:

1.) Falugondnoki állás betöltésével kapcsolatos pályázatokról döntés
2.) Szociális ügyek
3.) Egyebek

Nyilvános ülés:
1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámoló
2.) Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.10.) rendelet módosítása
4.) A Hunyadi János Általános Művelődési Központ művelődési - pedagógiai programjának
5.) TIT kihelyezett oktatásáról szóló megállapodás
6.) Hivatal épületének tulajdonrészével kapcsolatos adás-vétel tekintetében az ügyvédi költség viseléséről döntés
7.) A közbeszerzési terv módosítása
8.) Pályázat benyújtásáról döntés - falufejlesztés 3. célterület
9.) Hunyadi János Általános Művelődési Központ alapító okirat módosítása
10.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2011.06.20.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése
1.) KEOP - 2011-4.2.0-A megjelölésű pályázat beadásáról döntés
2.) Az iskolaépület tetőfelülete egy részének bérbeadása megújuló energiaforrások hasznosítása céljából
3.) Környezetvédelmi Alap létrehozása
4.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.06.06.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


Zárt ülés:
1. Igazgatói pályázatok értékelése, döntés
2. Szociális Ügyek
3. Egyebek

Nyilvános ülés
4.) Alapító okirat MÁK által kért pontosításának elfogadása
5.) Önállóan működő Intézmény felelősségvállalásai és munkamegosztási
együttműködési megállapodása
6.) Kistérségi Kulturális Stratégia elfogadása
7.) Koncessziós szerződés elfogadása
8.) Belvízrendezés közbeszerzési eljárásának eredményéről döntés
9.) Szociális rendelet elfogadása
10.) Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.05.31.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) Szakfeladat rend módosítása

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.04.08.
rendkívüli ülés

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) A Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és AMI 2010. évi gazdálkodásának
módosítása
2.)Egyebek

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése


2011.02.15.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


Közmeghallgatás
majd azt követő testületi ülés
1.)Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló
2.)Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése
3.)Egyebek Zárt ülés

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2011.02.15.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
2.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés tervezete
3.) Kaposmérő Község rendezési terv módosítás
4.)Közbeszerzési eljárás eredménye belvíz elvezetés
5.)Közművelődési rendelet tervezet
6.)Közoktatási szakértő megbízása
7.)Önkormányzati rendeletek módosítása
8.)Egyebek
9.)Zárt ülés


Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2010.12.09.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) A polgármester két ülés közötti tevékenységéről, átruházott hatáskörben tett intézkedéséről, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
2.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról
3.) A Kaposmérő Község Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 3/2010.(III.10.) rendelet módosítása
4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
5.) A helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/2004. (V.1.) rendelet módosításáról
6.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2003.(XII.16.) számú rendelet módosításáról
7.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 25/2004.(XII.1.) rendelet módosítása
8.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003.(XII.16.) számú rendelet módosításáról
9.) A közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
10.) Közterület használatról szóló 16/2004. (V.1.) rendelet módosítása
11.) Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ módosítása
12.) Szennyvíz beruházási pályázat
13.) Egyebek
14.) Zárt ülés

Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

2010.11.04.

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testület ülése


1.) Tájékoztató a polgármesteri tisztség átadását követő könyvvizsgálat eredményéről
2.) Jövőbeli fejlesztési elképzelések
3.) Körjegyzői pályázat kiírása
4.) 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
5.)Az önkormányzat szakfeladati rendjének módosítása
6.)Egyebek

 • Ingatlan bérbeadása
 • Gépjármű értékesítés
 • Lakás bérbeadása

7.)Zárt ülés

 • Szociális ügyek
 • Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása


Képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének megtekintése

Kezdőoldal | Közösség | Hasznos | Intézmények | Civil élet | Közélet | Oldaltérkép

Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
Kaposmérő mobil honlap