Szennyvíz költség kalkulátor V.2.1.


 

Alapadatok

Add meg a havi vízfogyasztásod (m3):  
   
A számítás során felhasznált feltevések:

 • Nem veszi figyelembe az inflációt, mivel az mindegyik megoldást érinti valamilyen módon, legkevésbé az egyedi tisztítót.
 • Nem veszi figyelembe a vízdíjat, mert az mindegyik modellnél ugyanannyi. Tehát pl. 600 Ft csatornadíj + 200 Ft vízdíj együtt 800 Ft-os együttes költséget jelent köbméterenként.
 • A talajterhelési díjat meg kell fizetni zárt tárolót használó ingatlanok esetén is, de amennyiben a számlával igazolásra kerül a szakszerű elszállítás (szakcég másképp nem végezheti), akkor mentesül a számlában meghatározott mennyiség után a talajterhelési díj megfizetése alól.
 • Tájékoztató adat: 2011-ben az átlagos szippantási költség mértéke 1500-2500 Ft/m3.
 • Szivárgó gödör esetén évente legalább egy alkalommal ajánlatos a szennyvíz iszapot elszállítatni.
 • A talajterhelési díj: 1800 Ft Számítása a 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény alapján történik: - a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3. (2012.02.01-től emelkedett 1.200 Ft/m3-re, előtte 120 Ft/m3 volt.) A területérzékenységi szorzó mértéke 1,5 érzékeny besorolású településen. A kettő szorzata 1800.
 • Környezetvédelmi bírság kivetésére az önkormányzat jegyzőjének hatásköre, de saját telken való elhelyezéssel kapcsolatban nem lelhető fel gyakorlati jogalkalmazás.
 • A zárt tartályos szennyvízgyűjtés esetén nem minden fogyasztott víz kerül a tárolóba, pl. a locsoláshoz használt víz nem.
 • A csatornahálózat építése esetén amennyiben viziközmű társulat alakult, az adók módjára behajtja az ingatlantulajdonosoktól az érdekeltségi hozzájárulást (rákötési díj).
 • A csatornahálózathoz egy átlagos bekötést hossztól függően 20-50 ezer Ft-ért lehet létesíteni a saját telken belül.
 • A csatornahálózat használatának díját (tisztítási, elvezetési, ártalmatlanítási, amortizációs és egyéb díjak) jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzat határozza meg helyi rendeletben az üzelmeltetővel egyeztetve.
 • Nem terheli talajterhelésidíj fizetési kötelezettség azt az ingatlantulajdonost, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz. 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény rendelkezik erről.
 • Az egyedi tisztító kis fenntartási költséggel üzemel, évente kevesebb mint egy köbméter iszapot kell elszállítatni. Rendszertől függően minimális áramfelhasználás is történhet, más típusoknál nincs rá szükség.

Talajterhelési díjra vonatkozó jogszabályok

Talajterhelési díj 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény alapján. 11. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 12. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. (2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3. (2012.02.01-től emelkedett 1.200 Ft/m3-re, előtte 120 Ft/m3 volt.)

(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza meg. 13. § 14. § A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. (Részlet a jogszabályból. Forrás: http://net.jogtar.hu )

A 27/2004.(XII.25.) KVVM rendelet határozza meg a települések besorolását. Pl. Kaposmérő a felszín alatti víz szempontjából érzékeny besorolású település. A területérzékenységi szorzó mértéke 1,5

További jogszabályok:

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokrólElőzmények, alapadatok a Kaposmérői csatornázásról

Előzmények, információk