Kaposmérő - 7521- Kaposmérői hírek - honlap - program - csatorna - iskola - óvoda

Keresés
gyengénlátó változat

A tartalomhoz

Bölcsőde Kaposmérő (terv)

Intézmények

Új bölcsőde Kaposmérőben (terv)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Kaposmérői bölcsőde kialakítása, építése című pályázathoz 53.479.138 Ft összegű támogatást ítéltek meg Kaposmérő Község Önkormányzatának.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.
A támogatási szerződést Harangozó Csaba polgármester és Dr. Kimmel József körjegyző 2010. szeptember 22-én írta alá. Ezt követően 23-án csütörtökön került sor az ünnepélyes alapkőletételre.
Az elmúlt években igényfelmérés után került az önkormányzat látóterébe, mint a Kaposmérőben élők valós igénye a bölcsőde kialakítása. Több alternatíva is felmerült a 3 éven aluli gyermekek ellátására: családi napközi, óvodai vegyes csoportok, új bölcsőde létrehozása.
A létszámok, költségek és törvényi előírások figyelembe vételével reális és egyetlen lehetőség, az önálló bölcsőde létrehozása adódott. Ebben az esetben a jelenlegi törvényi szabályozás alapján a bölcsődei ellátás a szülőknek ingyenes, csak az étkezést kell fizetniük.
A fejlesztés 5 %-át kell önerőként hozzátenni az önkormányzatnak.
Az LHH tervezés 2008.szeptember 1-én kezdődött, majd egyeztetések után 2009. április 1-én fogadták el a kistérség projektcsomagját. 2009. október 1-én kezdődött a projekt előkészítés fázisa, terveztetések, engedélyezési eljárások, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, majd 2010. március 1-én a kész pályázat benyújtása.
A pályázatban rögzítésre került, hogy Kaposmérőben jelenleg nem működik bölcsőde, de a felmerülő igény tartósan emelkedik. A megvalósítani kívánt fejlesztés eredményeképpen egy új, 24 férőhelyes bölcsőde jöhetne létre. Az intézmény 2 csoporttal működhetne majd.
A projekt várható összköltsége minimum 57 millió forint lesz.
A település lakossága a legfrissebb 2009. évi népesség nyilvántartási adatok alapján 2.557 fő. A népesség a jelenlegi demográfiai trendek alapján a projekt fenntartási időszak végére az elsősorban a közeli Kaposvárról történő betelepülések által generált lassuló ütemű növekedés hatására 2.575 fő körül stabilizálódik. Ehhez számítható az a helyi lakosság is, aki eddig kénytelen volt Kaposvárra bejelentkezni, ha gyermekét bölcsődében kívánta elhelyezni.

Az országban jelenleg 590 bölcsőde üzemel, ahol elvileg 25 800 ezer gyerek fér el, ám ennél jóval több, mintegy 33 400 ezer bölcsődést látnak el. A jelenlegi előírások szerint 10 fő lehet a maximális létszám egy csoportban, de a bölcsődék 120 %-os kihasználtsággal is működhetnek. A KSH adatai szerint az intézmények többségében, elsősorban vidéken, még ezt a szintet is meghaladják.

A helyi igényeket egy kérdőíves felméréssel mérte fel a Kaposmérői Önkormányzat 2007 őszén, mikor is először került szóba a bölcsődei ellátás lehetősége. Akkor Kaposmérő és Kaposújlak területéről 15 gyermek ellátására jelentkezett igény. A 2009 őszi többfordulós képviselő-testületi ülésekre mintegy 35 szülő látogatott el, és támogatta aláírásával a bölcsőde kialakítását. Ezen kívül a településen élők, szülői kezdeményezésre kb. 500 aláírással álltak a bölcsőde létesítése mellé.
A bölcsődei ellátás keretében biztosítva vannak a gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelően a gondozás, nevelés feltételei, a folyamatos beilleszkedés, a megfelelő bútorzat, textíliák, a játék nyugodt és biztonságos feltételei, a szabad levegőn való tartózkodás feltételei, illetőleg az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezés. A bölcsődében biztonságban, sok-sok élményszerzési lehetőséggel, nyugodt, derűs légkörben gondozzák nevelik a gyermekeket.

Az intézmény kiemelten törekszik a magas színvonalú gyermekgondozáshoz-neveléshez kapcsolódó munkavégzésre. Célja, hogy folyamatosan alkalmazkodva a környezet, a család, a társadalom, a szakma elvárásaihoz, elnyerje és tovább fokozza a szülők bizalmát, elégedettségét.

Infrastrukturális és építészeti megoldások

A tervezett épület helyiséglistája és azok alapterülete:
Fedett előtér (13 m2) Akadálymentes WC (4 m2) Előtér (9 m2) Gyermeköltöző (13 m2) Fürdőszoba (20 m2) Folyosó (15 m2) Vezető gondozónői iroda (9 m2) Tartózkodó és öltöző (5 m2) WC, zuhany (2 m2) Kazán és mosó-vasaló helyiség (9 m2) Szélfogó (4 m2) Átvevő (3 m2) WC (1 m2) Melegítőkonyha (25 m2) 2 db. Gyermekszoba (81 m2) Külső WC és tároló (6 m2)
Összes hasznos alapterület: 220 m2
Udvari játékok: 1 db mászóka jellegű, nagymozgást fejlesztő játék 1 db kerti játszóház 3 db kerti gyermekasztal 12 db kerti gyermekszék 1 db hempergő 1 db homokozó 1 db pancsoló
A fenntartási költségek csökkentése érdekében az épület a legkorszerűbb építészeti és hőtechnikai megoldásokkal készülhet, ezért energiatakarékos, gazdaságos lehet. A fenntartási költségek legnagyobb hányadát a személyzet bérköltsége jelenthetik majd, mind minden gyermekintézményben.
A bölcsőde működéséhez a következő személyekre van szükség:
Gyermekcsoportonként 2 fő délelőttös és 2 fő délutános gondozónőre. Kettő csoporttal számolva ez 4 gondozót jelent. Ezen túlmenően 1 fő szakmai vezető bevonására lesz szükség. 1 fő takarítót az önkormányzat is biztosíthat közfoglalkoztatás keretében. A szakmai segítő szakemberek (pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) igény esetén megbízási formában szolgáltatnak a bölcsőde felé. Az étkeztetés megállapodás alapján az iskola főzőkonyhájáról biztosítható, a gyermekek életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás feltételeinek megfelelően. A bölcsődében melegítő konyha működhet.
Az új kaposmérői munkahelyek teremtésén túl, a munkába állni kényszerülő kaposmérői szülők problémáját is megoldható az új bölcsődével. Jelenleg nagyon sok kaposmérői szülő kényszerül arra, hogy kaposvári lakosnak jelentkezik be, hogy gyermekét felvegyék bölcsődébe. Később a gyermekek nem kerülnek a helyi óvodába, iskolába, nem lesznek részei Kaposmérő fiatal közösségnek.
Nem mellékes az sem, hogy a jelenleg meglévő munkahelyek megőrzését is segíti a bölcsőde, mivel a bölcsődésből óvodás, majd iskolás lesz. Ebben az életkorban további óvodai illetve iskolai normatív támogatást ad az állam az idejáró gyermekek után. Az intézményekben a létszámok folyamatos szintentartásával a pedagógusok munkájára a jövőben is szükség lesz.
Természetesen a gyermekellátást nem elsősorban anyagi oldalról kell megközelíteni, de biztosítani kell, hogy hosszútávon is fenntartható legyen minden kaposmérői intézmény.
Nem a gyermekek nevelésén szoktak a családok sem spórolni, az önkormányzat sem gondolkodhat másként, hiszen a jövőtől, gyermektől nem sajnálhatja a pénzt.


Az önkormányzat 2010. november 25-ei testületi ülésén a Képviselő-testület úgy határozott, hogy DDOP-3.1.3/E pályázaton megítélt
53 479 138 Ft összegű támogatást nem kívánja felhasználni, a lehívott előleget visszaadja.A bölcsőde alapköve télen

További fotók a kaposmérői bölcsődéről További Kaposmérői projektek, tervek

Kezdőoldal | Közösség | Hasznos | Intézmények | Civil élet | Közélet | Oldaltérkép

Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
Kaposmérő mobil honlap